Open Your Mind!

Dane projektu: Projekt realizowany przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową i finansowany z programu Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, numer projektu UKR16U0149. Czas trwania projektu: 1 miesiąc (19/09/2016 – 28/10/2016) 1. wymiana – Poronin 05.10-14.10.2016 Project Data: Project implemented by the European Foundation for Education and the Sports and funded by Polish-Ukrainian Council of Youth Exchange, project number … Czytaj dalej Open Your Mind!