EFES

Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa

WSPÓŁPRACA
INNOWACJE
KULTURA

Nasze projekty

Jesteśmy zaangażowani w partnerstwa na rzecz edukacji kulturowej młodych ludzi oraz promocji wartości i tradycji kulturowych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Nasza Fundacja z powodzeniem zrealizowała już ponad 200 projektów,
w których wzięło udział ponad 15 000 młodych ludzi! 

Podobieństwa i różnice – nasza Europejska kultura

Projekt w ramach programu Erasmus+

Wystawy i happeningi kulturalne


Projekt lokalny Fundacji

Inicjatywa „Galeria na płocie”


Projekt lokalny Fundacji

Instalacja w Muzeum
„Czerwony Klasztor”

Projekt w ramach programu Erasmus+

Możesz być zmianą – Wolontariat Ekologiczny

Projekt w ramach programu Erasmus+

Nie ma planety B!

Projekt w ramach programu Erasmus+

Nasi Partnerzy 

Blisko współpracujemy z wieloma podmiotami lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi działającymi na rzecz kultury i sztuki np. z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Akademickim Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej, muzeum Polin czy z Facebookiem. Członkowie naszej Fundacji od wielu lat realizują projekty kulturowe w Warszawie, m.in. kursy muzyczne i muzyczne spotkania na Bielanach, Żoliborzu i Woli, również w przestrzeni otwartej, np. parkach miejskich czy inicjatywy sportowe na Śródmieściu, Żoliborzu czy Białołęce. Współpracujemy też od wielu lat z domami kultury wspierając lokalne przedsięwzięcia.

Dowiedz się więcej!